We wisten het natuurlijk allemaal zelf ook wel, maar er is nu wetenschappelijk bewijs voor. De wetenschap toont namelijk aan dat we ons beter voelen als we lichamelijk actief zijn en dat we veel ziekten, waaronder hartziekten, kanker en dementie, kunnen voorkomen of vertragen. Sporten helpt ons zelfs om langer te leven. Om deze redenen raden diverse gezondheidsinstellingen vanuit de hele wereld aan om ten minste 150 minuten matige lichaamsbeweging per week te hebben. Maar wat zijn de effecten van sporten op het coronavirus? Een recente studie in het British Journal of Sports Medicine geeft aan dat sporten je tegen de gevolgen van ernstige COVID-19 kan beschermen.

 

Personal Fit Club - Helpt sporten je tegen de gevolgen van ernstige COVID-19

 

Oefening: Vital Sign

Om te kijken naar de relatie tussen sporten en gezondheid, stellen Zorgverleners van Kaiser Permanente, een groot zorgstelsel in Californië, hun patiënten routinematig twee eenvoudige vragen over hun lichaamsbeweging. Samen worden ze de “Oefening: Vital Sign” genoemd.

Deze vragen zijn:

  1. Hoeveel dagen per week doet u gemiddeld aan matige tot zware lichaamsbeweging (zoals een stevige wandeling)? De antwoordkeuzes zijn 0 tot 7 dagen.
  2. Hoeveel minuten oefent u gemiddeld op dit niveau? De antwoordkeuzen zijn 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150 of meer minuten.

Uit onderzoek blijkt dat deze vragen het activiteitenniveau van mensen vrij goed meten. Dit kan ook goed gebruikt worden bij het voorspellen van sommige medische problemen, zoals hoge bloeddruk en hoge bloedsuikerspiegel. Veel gezondheidsproblemen die in verband worden gebracht met een gebrek aan lichaamsbeweging – zoals overgewicht, obesitas, diabetes en hartziekten – worden nu ook in verband gebracht met een groter risico op ernstige ziekte en overlijden door COVID-19. Helaas zijn er maar weinig studies die rechtstreeks onderzochten of een gebrek aan lichaamsbeweging een mogelijke risicofactor voor het coronavirus is. Dit onderzoek is nu dus wel gedaan en de resultaten zijn interessant!

 

De studie

In deze recente studie, analyseerden de onderzoekers geanonimiseerde gegevens van meer dan 48.000 volwassenen ouder dan 18 jaar bij wie COVID-19 was bevestigd tussen januari en oktober 2020. Allen waren patiënten geweest bij Kaiser Permanente gedurende ten minste zes maanden voordat ze positief testten op COVID-19. Daarnaast hadden van elke patiënt ten minste drie Oefening: Vital Sign-metingen in het bestand. Binnen dit systeem werd onderscheid gemaakt tussen afkomst. De deelnemers bestonden uit:

  • 43% van de patiënten Latino,
  • 34% zijn blank,
  • 12% zijn donker,
  • 11% zijn Aziatisch of Pacific.

Het hoogste percentage COVID-19 werd aangetroffen bij de Latino’s: 65%. De andere groepen waren aanzienlijk lager: 18% bij de blanken, 7% bij de donkeren en 6% bij de Aziaten of Pacific.

De hele groep werd vervolgens in drie categorieën verdeeld:

  • degenen die consequent voldeden aan de activiteit richtlijnen van meer dan 150 minuten per week bij alle drie de metingen.
  • degenen die consequent inactief waren met slechts 0 tot 10 minuten beweging per week bij alle drie metingen.
  • degenen die redelijk in beweging waren, met 11 tot 149 minuten per week, of zij die variabiliteit hadden in hun drie metingen.

De onderzoekers keken verder ook naar andere belangrijke kenmerken van deze meer dan 48.000 patiënten. Wat was hun leeftijd, geslacht en ras? Rookten ze of hadden ze emfyseem? Hadden ze obesitas (BMI 30 tot 39) of ernstige obesitas (BMI 40 of meer), diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, of nierziekten? Waren zij om welke reden dan ook immuun gecompromitteerd? Zijn zij in de zes maanden voorafgaand aan de COVID-19 diagnose op de spoedeisende hulp beland of in het ziekenhuis opgenomen?

 

Helpt sporten tegen de gevolgen van ernstige COVID-19

Wat de onderzoekers in deze eerste studie leerden was vrij opmerkelijk, maar verder onderzoek is nog nodig om de bevindingen te ondersteunen.

Zelfs na correctie voor alle bovengenoemde kenmerken, hadden mensen die consequent inactief waren een significant hoger risico op ziekenhuisopname, ICU opname en overlijden na het krijgen van COVID-19 dan degenen die actief waren gedurende ten minste 150 minuten per week. Bovendien had de groep die meer dan 10 minuten per week actief was enige bescherming tegen ernstige ziekte of overlijden als gevolg van COVID-19, al was dit wel lager dan degenen die de volledige 150 minuten actief waren. Het is verder waard om te vermelden dat uit het onderzoek blijkt dat blanke mensen iets meer kans hadden om aan de richtlijnen voor lichaamsbeweging te voldoen.

 

Goed nieuws

Dit is dus goed nieuws. Het betekent concreet dat sporten gezond is je dus helpt om minder ziek te worden als je COVID-19 krijgt. Dit is natuurlijk logisch, omdat sporten helpt om je immuunsysteem te boosten, waardoor je lichaam beter in staat is om zelf met het coronavirus om te gaan.

Wil jij ook minder kans maken om ernstig ziek te worden, of zelfs te overlijden aan COVID-19, dan weet je nu met dit onderzoek dat je lekker moet gaan sporten. Liefst dus 150 minuten per week of meer.

Wil jij in een veilige en hygiënische omgeving sporten, dan zijn de training studio’s van Personal Fit Club iets voor jou! Elke locatie is perfect geventileerd en alle trainingsattributen zijn altijd hygiënisch schoon. Wil jij het zelf ervaren? Neem dan contact op voor een gratis proefles.